Club Netanel

O nas

For English scroll down

Kim jesteśmy?
Jesteśmy grupą chrześcijan, którą połączyła wspólna pasja i miłość do osoby Jezusa Chrystusa. Każdy z nas ma swoją historię, wywodzimy się z różnych środowisk, jednak to, co nas łączy w projekcie „Netan’el” to chęć niesienia pomocy dzieciom z miejsc wykluczonych społecznie. Świadomie naśladując Jezusa każdego dnia, pragniemy w praktyczny sposób okazywać radykalną miłość, którą Bóg okazał nam, jako pierwszy.
Docieramy do dzieci z obszarów wykluczonych społecznie poprzez pracę i zabawę z nimi. Chcemy przywracać ich życiu barwy, które w swym planie zapisał dla nich Bóg. Pomaga nam w tym klub „Netan’el”, którego nazwa z języka hebrajskiego oznacza „będący Bożym darem”.

W ramach klubu „Netanel” chcemy: 

– organizować dzieciom warsztaty, zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, festyny;
– rozpoznawać potrzeby i zorganizować pomoc dzieciom i ich rodzinom, w tym pomoc materialną i duchową;
– mieć wpływ na młode pokolenie i kształtować w nich postawę szacunku do siebie nawzajem i innych osób;
– być nośnikiem ewangelii dla młodego pokolenia;
– pobudzać dzieci do kreatywności i stwarzać im warunki do twórczego działania;
– kreować młode pokolenie ludzi żyjących pełnią życia tak, aby wspaniały Boży plan nabrał realnego wymiaru w ich życiu.

Dotychczasowe działania klubu „Netanel”: 
– organizacja festynów dla dzieci ich rodzin;
– organizacja cyklicznych pozalekcyjnych zajęć weekendowych, warsztatów, wycieczek;
– pogłębianie relacji z dziećmi i ich rodzinami.

Plany na przyszłość: 
– organizacja pełno tygodniowego planu zajęć dla dzieci z ofertą dla rodziców;
– rozwój działalności klubu w oparciu o etatowych pracowników oraz pracę wolontariuszy.
– rozszerzenie oferty zajęć o zajęcia dla rodziców.

 

About us

Who we are?
We are a group of people, with a shared passion and love for Jesus Christ. Each of us has got a unique life story, we come from different backgrounds but what brings us together in the “Netan’el” project is a desire to help the children coming from impoverished and socially excluded areas. Consciously following Jesus in our everyday-life we want to show in a practical way the radical love, which God has shown to us first.

Within the framework of “Netan’el club” we want to: 
– organize workshops, activities, trips, OpenCrowdFestivals® and picnics for children;
– recognize the needs and manage support initiatives for children and their families, including material and spiritual support;
– have an impact on young generation
– teach them how to respect each other and other people;
– be those who share the gospel with young generation;
– stimulate the children’s creativity and create for them a place where they can learn how to act in a creative way;
– form the young generation living their life to the utmost, so that God’s great plan becomes a reality in their experience.

Activities of “Netan’el club” up to now:
– organization of recurring activities, workshops, trips for children during the weekends;
– deepening the relationships with children and their families.

Plans for the future::
– organization of activities during a week for children, including an offer for their parents;

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s